ÁSZF

 

Jognyilatkozat

FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI: A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.-nek (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy - mindenkor betartva az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat - üzleti, versenytilalmi, pénzügyi vagy más bizalmi ill. konkurenciavédelmi vaqy kizárólagossági marketinggel és személyiségtipológiával összefüggő szakmai okból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek. Ebben az esetben erről tájékoztatja a megrendelőt. Így előfordulhat, hogy a honlaplátogató nem tud megrendelni infoterméket vagy szolgáltatást (tanácsadást vagy tréninget) a Szolgáltatótól. Ilyen esetben a Szolgáltató vagy nem küld díjbekérőt a megrendelés után, vagy az automatikusan kiküldött díjbekérő alapján esetleg már befizetett szolgáltatási vagy termékdíjat a Szolgáltató visszautalja a vevő részére. Köszönjük ennek megértését és tudomásulvételét!

KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT: Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettőszázezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. - (C) 2012. (Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. oldaltulajdonos) A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

ÜZEMELTETŐ ÉS JOGTULAJDONOS:  Jelen weboldal oldal üzemeltetője a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Postacím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49. Az ügyfélszolgálat ezen a címen érhető el: ugyfelszolgalat@sales-akademia.hu

A www.sales-akademia.hu  teljes szöveges és grafikus tartalma, a hírlevél sorozatok (publikálásra való időpont nélkül) a letölthető tanulmányok és videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. jogtulajdonát képezik.

A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Szombati Orsolya) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Szombati Orsolya) és a forrás (www.sales-akademia.hu) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 200.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokiratnak minősül.

Feliratkozási feltételek, azok elfogadása, és az üzemeltető jogai

A www.sales-akademia.hu oldalán történő, hírlevélre vagy blogértesítőre való feliratkozás és bárminemű ingyenes tanulmány letöltése a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. Az üzemeltető az NAIH-hoz bejelentett adatkezelő. Az ezekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím vagy céges használatú, lévén, hogy weboldalunk információi csak cégeknek szólnak és kizárólag ilyen érdeklődésre tarthatnak számot, vagy olyan személyes e-mailcím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, küldeményeket és információkat kapjon a szerzőtől.

A feliratkozással a felhasználó előzetes hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a weboldalt üzemeltető Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.-től elektronikus vagy postai levelet, rövid szöveges üzenetet (SMS) fogadjon, amelyek bizonyos esetekben a Profonte Kft.-nek és alkalmanként a hasznos információk mellett további, akár más üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést is tartalmazhatnak. Az üzemeltető a leiratkozást minden értesítőjében biztosítja.

A nem létező e-mailcímmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mailcímmel, és a nem teljes, valótlan adatokkal vagy a konkurens piaci szolgáltató részéről történő feliratkozást kezdeményező felhasználókat figyelmeztetés nélkül töröljük az adatbázisból és kizárjuk a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. hírlevél olvasóinak köréből. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

Adatkezelés, adattárolás, biztonsági másolat

A feliratkozás önkéntesen történik. A feliratkozás dupla megerősítéses (úgynevezett kettős opt-in) rendszerrel történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mailcímre elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó, addig semmilyen megadott adatát nem tároljuk, és nem kezeljük.

A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelően kizárólag üzleti célhoz kötötten kezeljük, harmadik személynek a fentiekben említett információs kapcsolatok biztosításán kívül semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik általunk küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással. A Leiratkozás gomb megnyomásával a felhasználó az adott témába tartozó tartalomról iratkozik le, és ezáltal e-mail címe aktívból inaktív státuszba kerül az adatbáziban. Az adatmódosítás vagy az adatbázisból való végleges és teljes törlési igény a felhasználó által kérhető az ugyfelszolgalat@sales-akademia.hu címre történő igény jelzésével.

A feliratkozáskor bekért, az NAIH-joz bejelentett kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, IP cím, a feliratkozás időpontja, telefonszám, a feliratkozó beosztása a cégben, a cég neve, számlázási és postacíme, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése, preferált hírlevél kommunikációs stílus (pörgős, elemző, humán, uralkodó) valamint (kihívó, főnök, lojális, menő, maximalista, tyúkanyó, gondoskodó, szövetséges, rajongó, kérdező, tudós, művész, harcias, megfigyelő, kényelmes, ötletzsák, eredményes, segítő, béketeremtő, tökéletes, vizsgálódó, szabálykövető, különc, romantikus, kalandozó, diplomata), érdeklődésre számot tartó termék vagy szolgáltatás, mindig az adat jogosultja általi megadás útján.

Adatkezelési számunk: NAIH-65755/2013. Az adatokat hírlevél, blogértesítő küldésére, saját illetve esetenként üzleti partnereink hirdetéseinek küldésére használjuk, a jogosult által adott adatokat nem ellenőrizzük. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai és hírlevélküldő eszközeinken és szoftvereinket tároljuk, azokról (kizárólag a műszaki szükségszerűség miatt esetenként) biztonsági másolatokat képezünk és tárolunk.

Referencia vélemények, vásárlói ajánlások

A Profonte Management és Sales Akadémia Kft. részére, a termékekkel, előadásokkal, workshopokkal és a tréningekkel kapcsolatos referencia vélemények megadása önkéntes. A referenciát adó, véleményt író személy hozzájárul ahhoz, hogy személyes véleménye, a személyes adatainak feltűntetésével, azaz teljes nevével, vállalkozásának nevével, vállalkozása weboldalára történő hivatkozással együtt, megjelenjen a Profonte Management és Sales Akadémia Kft. érdekeltségi köreibe tartozó, a referencia tekintetében releváns weboldalakon, hírlevelekben, közösségi média felületeken, online és offline kampányokban, termékeken és marketing szóróanyagokon. A referenciát a Profonte Management és Sales Akadémia Kft. időbeli korlátozás nélkül jogosult használni, a weboldalain, hírleveleiben, fizikai termékein, közösségi média felületein, valamit online és offline szóróanyagain. A referencia vélemény visszavonása esetén a szolgáltató a már felhasznált referenciát saját döntésének megfelelően, ha indokoltnak látja, anonimizálja, a vállalkozás nevének és webcímének eltávolításával, valamint a teljes név helyett monogram feltűntetésével.

Termék és szolgáltatás megrendelési feltételek, meghiúsulási kötbér

’MEGRENDELÉS'-GOMB , ’PROFORMA’ SZÁMLA:  A Profonte Kft. által üzemeltetett weboldal megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A megrendelő fizetési kötelezettségének köteles határidőre eleget tenni a visszaigazoló levélben található proforma számlán szereplő feltételeknek megfelelően. Ennek elmulasztása esetén minden esetben egyszeri, termékmegrendelések esetén alkalmankénti 5.000 Ft meghiúsulási kötbért, megrendelt de, ki nem fizetett tréning jelentkezések esetén pedig 100% kötbért számolunk fel, amely megegygezik a mindenkori tréning jelentkezési díjával, melyet a jelentkező a megrendelés gomb lenyomásával tudomásul vesz, ennek megfelelően a meghiúsulás esetén köteles megfizetni. A végszámlát a termék árának beérkezését követően, postai vagy futárpostai úton kézbesítjük, a csomaggal együtt. Amennyiben a megrendelt termék ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük és postára adjuk a meghiúsulási kötbér számláját a jelen kikötés alapján, melyre a megrendelés során is felhívtuk a megrendelő figyelmét az online értékesítési eljárásban. Kintlévőségeink behajtását a dr. Németh és dr. Haraszti Ügyvédi Iroda partner és együttműködő ügyvédei (www.drnemethlaw.hu ) jogi útra terelve intézik, az ország egész területén. 

DOBOZOS TRÉNINGEK ÉS KÖNYVEK SZÁLLÍTÁSA:  Kampányolj és Gyarapodj dobozos tréning, 5-szörös hatékonyságú e-mail kampány dobozos tréning, Enneagram emberismeret-önismeret dobozos tréning és Enneagram vezetőknek dobozos tréning, és SalesMeetUp termékmegrendelések esetén a termékeket vagy futárcég vagy a magyar posta szállítja ki, ajánlott küldeményként, a befizetés megérkezését követő 7 munkanapon belül. Értékesítés Nyomulás Nélkül könyv és A nyomulás nélkül eladás ősi titka interjú vásárlása esetén a kiszállítás minden esetben postai úton történik, ajánlott küldeményként. Mindkét szállítási mód esetén díjmentes a kiszállítás Magyarországra történt kiszállítások esetén.Magyarországon kívüli megrendelésekre a Magyar Posta mindenkor érvényes ajánlott küldemény díjszabását alkalmazzuk Amennyiben a megrendelő nem fizeti ki a megrendelt termék vagy a szolgáltatás díját, úgy termékenként 5.000 Ft-os meghiúsulási kötbért számolunk fel, melyet megrendelő köteles kifizetni.

MEGRENDELÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS: A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak és a távollévők közötti kereskedelmi szabályok megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termékek és szolgáltatások gyártója, fejlesztője a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. és az értékesítéssel megbízott partnercégei fenntartják maguknak a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül pl. versenyérdek ütközés miatt elutasítsanak. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba. A megrendelő az Értékesítés Nyomulás Nélkül című könyv megrendelése élhet a 45/2014. (II. 26.) korm. rendeletben meghatározott határidőn belül elállási jogával, de csak abban az esetben, ha a megrendelt terméket a Profonte Management és Sales Akadémia Kft. által feladott, bontatlan csomagolásban, az eredeti számlával, és a könyvhöz tartozó Ügyféltípus kártyával együtt, sérülésmentesen szolgáltatja vissza a vállalkozás székhelyeként megjelölt címre, személyesen vagy postai úton. Az elektronikus adathordozókon (CD-n és DVD-n) kiszállított, hang- és képfelvételt tartalmazó, lezárt csomagolású tananyagok esetében az elállási jog nem gyakorolható, amennyiben a megrendelő az átadást követően a csomagolást felbontotta.

KUPONKEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE: A Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. "Sales Akadémiás" forgalomban lévő kedvezményes kuponjai és számlapecsétjei (bruttó 5.000 Ft, bruttó 7.000 Ft, bruttó 10.000 Ft, és bruttó 15.000 Ft) a mindenkori számla bruttó végösszegéből kerülnek levonásra. A kuponok kizárólag a megadott érvényességi időn belül válthatók be, készpénzre nem válthatók és más kedvezménnyel nem vonhatók össze. Egy vásárlásnál csak egy kupon használható fel, maximum a mindenkori bruttó végösszeg 30%-áig. A kuponokat kizárólag azokra a termékekre és/vagy szolgáltatásokra lehet beváltani, amelyek a kuponon feltüntetésre kerültek. Több, adott időszakban érvényben lévő kedvezmény közül kizárólag egy fajta érvényesíthető.

A Kampányolj és Gyarapodj tréninghez biztosított kuponok felhasználási szabályai:

A Névjegypartner bruttó 5.000 Ft értékű kuponja felhasználható a nevjegypartner.hu oldalon első alkalommal leadott névjegy megrendeléseknél, a kiállítástól számított egy éven belül. Vásárlásonként csak egy kupon használható fel és a kupon értéke más kedvezménnyel nem vonható össze.

A Névjegypartner bruttó 10.000 Ft értékű kuponja felhasználható a nevjegypartner.hu oldalon első alkalommal leadott prospektus megrendeléseknél, a kiállítástól számított egy éven belül. Vásárlásonként csak egy kupon használható fel és a kupon értéke más kedvezménnyel nem vonható össze.

A Dun&Bradstreet 2 x bruttó 10.000 Ft értékű kuponja felhasználható belföldi cégadatbázis (marketing lista vagy Magyar Cégek Online marketing adatbázis) vásárlása esetén, a kiállítástól számított egy éven belül. Vásárlásonként csak egy kupon használható fel és a kupon értéke más kedvezménnyel nem vonható össze.

A Bélyegző Expressz bruttó 4.600 Ft értékű kuponja felhasználható a belyegzoexpressz.hu oldalon leadott Trodat Printy 4912, 5 soros és Trodat Printy 4913, 6 soros bélyegzők együttes rendelése esetén. Vásárlásonként csak egy kupon használható fel és a kupon értéke más kedvezménnyel nem vonható össze.

Az Across Média 2 x bruttó 10.000 Ft értékű kuponja felhasználható grafikai tervezés és webfejlesztés szolgáltatások megrendelése esetén, a kiállítástól számított egy éven belül, a bruttó 50.000 FT feletti megrendelésekre. Vásárlásonként csak egy kupon használható fel és a kupon értéke más kedvezménnyel nem vonható össze.

Outside Design kuponok felhasználási feltételei, a kiállítástól számított egy éven belül. Vásárlásonként csak egy kupon használható fel és a kupon értéke más kedvezménnyel nem vonható össze.

2 alkalommal DM levél tervezése bruttó 30.000 Ft helyett bruttó 17.900 Ft

2 alkalommal boríték tervezése bruttó 18.000 Ft helyett bruttó 8.000 Ft

2 alkalommal szórólap tervezése bruttó 35.000 FT helyett bruttó 19.900 Ft

2 alkalommal – bruttó 8.000 Ft árkedvezmény az A4-es vagy kisebb méretű hirdetések grafikai tervezésére

2 alkalommal – bruttó 10.000 Ft árkedvezmény a bruttó 50.000 Ft feletti megrendelésekre.

SZERZŐI JOGOK – TÁJÉKOZTATÁS- KÖTBÉR: A megrendelhető termékek és szolgáltatások is szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogtulajdonos szerző a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft és Szombati Orsolya. A termékekről, szolgáltatásokról tilos bármilyen olyan másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző ill. a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori árának 200 (kettőszáz) szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA: A Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. a törvényben előírt elállási időszakon belül pénzvisszafizetési garanciát vállal, az általa postázott és bontatlan csomagolásban visszaküldött tananyagokra. Felbontott oktatóanyagokra a pénzvisszafizetési garancia nem érvényesíthető.Ettől egyedileg meghatározott feltételekkel eltérhet  a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. a megrendelő javára. Az extra feltétekről minden esetben külön írásos megállapodás szükséges.

Jelentkezés a képzésekre, meghiúsulási (lemondási) kötbér

JELENTKEZÉS, ’PROFORMA’ SZÁMLA, VÉGSZÁMLA: A képzésekre történő jelentkezés beérkezése után a regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mailt küldünk, amelynek végén megtalálható a díjbekérő "proforma számla". A proforma számlán szereplő összeget a jelentkező köteles a fizetési határidőn belül kiegyenlíteni. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően, postai úton kézbesítjük. Amennyiben a megrendelt tréningszolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a bankszámlánkra, a megrendelést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük, és postára adjuk a meghiúsulási kötbér számlát. Kintlévőségeink behajtását a dr. Németh és dr. Haraszti Ügyvédi Iroda ügyvédei (www.drnemethlaw.hu) jogi útra terelve intézik, amely eljárást a Profonte Kft. a tartozás keletkezését követő 8 napon belül átad az ügyvédeknek

Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni ügyfélszolgálati munkatársunkkal a kapcsolatot a +36 30 6469959-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@sales-akademia.hu email címen. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

A részvételi díj tartalmazza a képzésre történő belépést, részvételt, a képzésen biztosított frissítők (üdítő, kávé, aprósütemény, eseti jelleggel) valamint a munkafüzet és egy toll költségét. A résztvevő jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait Profonte Kft. tárolja és további információkat küldjön számára. 

KÉSEDELMES FIZETÉS, ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ: A képzésekre való bejutás és a részvétel csak a határidőre teljesített befizetések esetén lehetséges. Ennek hiányában a jelentkező nem jogosult a tréningen való részvételre. Kivételt képez az az eset, ha a résztvenni szándékozó jelentkező a tréning kezdetére készpénzben megfizeti a tréningdíjat +a díj 15%-ának megfelelő plusz adminisztrációs díjat, amelyről a szolgáltató a képzést követően utólag bizonylatot küld a résztvevő részére. 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK 15 NAP: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges, legkésőbb a képzés előtt 15 nappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A tréning napját megelőző 15 nappal korábban, a kizárólag írásban lemondott tréningek esetén, a már kifizetett részvételi díj egy éven belül felhasználható egy következő alkalomra meghirdetett, eredetivel azonos tréningre. A befizetett tréningek részvételi díjait nem áll módunkban visszatéríteni. Az újabb - eredetivel azonos - programra való bejutás a minimum 15 nappal előre lemondott tréningek esetében díjmentes.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK 5-14 NAP: Az 5-14 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében az újabb - eredetivel azonos- tréningre való bejutás kizárólag egy átregisztrálási díj kifizetése után lehetséges. Ennek összege az meghirdetett  nettó részvételi díj 30%-a + 27% ÁFA. Minden további esetben a Megrendelő egy következő programon csak a meghirdetett részvételi díj 100%-ának befizetése után vehet részt.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK 0-4 NAPON BELÜL, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁS:: A 0-4 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében vagy lemondás nélkül az újabb - eredetivel azonos- tréningre való bejutás nem lehetséges. Minden további esetben a Megrendelő egy következő programon csak a meghirdetett részvételi díj 100%-ának befizetése után vehet részt, és az általa a lemondott képzésre befizetett részvételi díj visszatérítésére vagy továbbvitelére nincs lehetőség, és a be nem fizetett de le nem mondott tréningdíjat is kiszámlázzuk részére (mivel a tréninget a le nem mondott jelentkezésére tekintettel is szervezzük (ld. teremfoglalás. bekészítés, személyre szabott feladatok előkészítése stb.).

SZERVEZŐ MULASZTÁSA: Amennyiben a meghirdetett program a Szervező, vagyis a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft., lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%-át visszautaljuk a befizető bankszámlájára. A visszautalás feltétele, hogy a Megrendelő a befizetésről kiállított ÁFÁS számlát a lemondásról történő értesítést követően legkésőbb 15 napon belül postai úton juttassa vissza  a Profonte Kft. postacímére (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.). A részvételi díjak visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő 8 napon belül történik meg, hacsak a Megrendelő úgy nem rendelkezik, hogy a már kifizetett összeget beszámíttatná konzultációra, egy másik tréningre vagy a Tudástár menüben található termékek megvásárlására. Az ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

Tréningjelentkezések és termékmegrendelések visszautasítása

A Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.-nek joga van visszautasítani minden olyan tréningjelentkezést vagy termékmegrendelést - ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti. (Például: hasonló területen tevékenykedő, konkurens, vagy annak tűnő cég megrendelése, jelentkezése esetén.) A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 5 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szervező fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a résztvevő ennek ismeretében jelentkezik a képzésre, és a szervező más hasonló, a szervező tréningje helyett befizetett egyéb képzések díját sem téríti meg jelentkezőnek.

Hirdetési feltételek a www.sales-akademia.hu oldalon, hirdetési díj

HOZZÁSZÓLÁS, FÓRUM, HIRDETÉS: A www.sales-akademia.hu weboldalon, a weboldalt üzemeltető cég tevékenységeivel konkurens cégek csak hirdetési díj megfizetése mellett népszerűsíthetik saját cégüket. Konkurens szolgáltatásnak minősül: értékesítéssel, ügyfélkezeléssel, Enneagram vagy más emberismereti-önismereti módszerrel, kommunikációval, vezetői képességfejlesztéssel kapcsolatos termék vagy szolgáltatás népszerűsítése, akár közvetlen vagy akár közvetett formában, ideértve, de nem kizárólag: tanácsadás egy hozzászólónak, új téma indítása, saját szakértelem hirdetése, a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. szakértelmének megkérdőjelezése, negatív színben történő feltüntetése, jó hírnevének megsértése, becsületsértése.

Ha a hozzászólásból működő link által, vagy egyéb formában elérhető a hozzászóló cégének, vagy az általa képviselt kínálata, a cég hirdetési díjat köteles fizetni a Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. felé. A konkurens hirdetést beíró hozzászólás szerzője, illetve az általa képviselt cég a “Küldés” gomb lenyomásával automatikusan elfogadja a hirdetési feltételeket, vállalja a hirdetési díj számlán szereplő határidőre történő megfizetését. Hirdetési díj: 80.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 100.000 Ft / hozzászólás. A szervező jogosult a megkezdett hozzászólást, fórumot törölni, a hirdetési díj pedig a törléstől függetlenül esedékes. A törölt fórum előzményeit a szervező – vita elkerülése érdekében, ténytanúsítás céljából - elektronikusan naplózza.

Profonte Management és Sales Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft.. © 2012

Akadálymentesített változat
Betűméret növelés:
Tippek neked!
Exkluzív tartalom
Következő tréningek
Sales blog friss
Facebook rajongók